Towaroznawstwo i marketing żywności

 • Przykładowe przedmioty

  Zdobędziecie wiedzę z zakresu m.in.: właściwości chemicznych składników żywności, podstaw produkcji roślinnej i zwierzęcej, materiałoznawstwa żywności, ogólnej technologii żywności i podstaw towaroznawstwa, makroekonomii oraz ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa spożywczego, a także z podstaw marketingu, marketingu w erze cyfrowej, logistyki, zrównoważonej konsumpcji, podstaw prawa żywnościowego, ekologii i ochrony środowiska i zrównoważonego przetwórstwa, projektowania graficznego, techniki komputerowej w obrocie towarowym, kreatywnego myślenia, psychologii reklamy i konsumenta, a także strategii innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

 • Co po studiach?

  Po studiach będziecie przygotowani do pracy na różnych stanowiskach. Jako absolwenci tego kierunku będziecie mogli podjąć pracę pracę w różnych ogniwach łańcucha żywnościowego i będziecie mogli pracować w różnych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego lub firmach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem żywności w charakterze:

  • towaroznawcy,
  • specjalisty ds. jakości,
  • specjalisty ds. marki (Brand Manager) oraz marketingowego zarządzania produktem,
  • specjalisty ds. badań i rozwoju produktu (Product Developer),
  • specjalisty ds. sprzedaży, dystrybucji towarów, logistyki, eksportu lub organizacji dostaw.

  Będziecie mogli także znaleźć pracę w urzędach celnych, firmach zajmujących się atestami i certyfikacją wyrobów oraz w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Jako absolwenci tego kierunku będziecie także przygotowani  do prowadzenia badań naukowych i kontynuowania nauki na studiach II stopnia. 

 • Dodatkowe informacje

  W trakcie studiów będziecie mieć możliwość odbycia praktyk i staży, zarówno krajowych, jak i zagranicznych w trakcie których będziecie mieli szansę w środowisku otoczenia gospodarczego pogłębiać w swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów i zapoznać się ze specyfiką i wymaganiami przyszłych miejsc pracy. Będziecie mogli uczestniczyć w różnych programach wymian studenckich – typu Erasmus, CEEPUS i innych. Na Wydziale funkcjonują koła naukowe, które umożliwią Wam realizację projektów badawczych, z kolei fakultatywny charakter studiów pozwoli na rozwój Waszych zainteresowań. W czasie studiów możesz także aktywnie uczestniczyć w pracach Samorządu Studentów a przez zdobyć ciekawe doświadczenia społeczne. W ramach finalizacji studiów przygotujesz pracę dyplomową – we współpracy z przemysłem albo według własnego pomysłu!

Program studiów