Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

  • Przykładowe przedmioty

    Zdobędziecie wiedzę z zakresu m.in.: chemii żywności, analizy i oceny jakości żywności, mikrobiologii żywności, technologii żywności, maszynoznawstwa przemysłu spożywczego, inżynierii procesowej, podstaw żywienia człowieka, toksykologii żywności, ekonomiki, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem spożywczym oraz procesem produkcyjnym, podstaw technologii gastronomicznej, prawa żywnościowego czy logistyki.

  • Co po studiach?

    Po studiach będziecie przygotowani do pracy na różnych stanowiskach. Jako absolwenci tego kierunku będziecie mogli podjąć pracę m.in.: w różnych zakładach przemysłu spożywczego, instytutach i laboratoriach związanych z badaniem żywności i jej obrotem, w firmach zajmujących się handlem wewnętrznym i zagranicznym, biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym, placówkach naukowo-badawczych, firmach zajmujących się doradztwem w zakresie przemysłu spożywczego i prawa żywnościowego. Będziecie również mieli wystarczające kompetencje żeby założyć własną działalność w zakresie przemysłu spożywczego.

  • Dodatkowe informacje

    W trakcie studiów będziecie mieć możliwość odbycia praktyk i staży, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Będziecie mogli uczestniczyć w różnych programach wymian studenckich – typu Erasmus. Na Wydziale funkcjonują koła naukowe, które umożliwią Wam realizację projektów badawczych, z kolei fakultatywny charakter studiów pozwoli na rozwój Waszych zainteresowań. W czasie studiów możesz także aktywnie uczestniczyć w pracach Samorządu Studentów a przez zdobyć ciekawe doświadczenia społeczne. W ramach finalizacji studiów przygotujesz pracę dyplomową – we współpracy z przemysłem albo według własnego pomysłu!

Program studiów