Technologia żywności i żywienie człowieka

 • Przykładowe przedmioty

  Zdobędziecie wiedzę z zakresu m.in.: chemii żywności, analizy i oceny jakości żywności, mikrobiologii żywności, technologii żywności, maszynoznawstwa przemysłu spożywczego, inżynierii procesowej, podstaw żywienia człowieka, toksykologii żywności, ekonomiki, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem spożywczym oraz procesem produkcyjnym, podstaw technologii gastronomicznej, prawa żywnościowego czy logistyki.

 • Co po studiach?

  Po studiach będziecie przygotowani do pracy na różnych stanowiskach, min.:

  • w zakładach przemysłu spożywczego,
  • w instytutach i laboratoriach związanych z badaniem żywności i jej obrotem,
  • w firmach zajmujących się handlem wewnętrznym i zagranicznym,
  • w biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
  • w placówkach naukowo-badawczych,
  • w firmach zajmujących się doradztwem w zakresie przemysłu spożywczego i prawa żywnościowego.

  Będziecie również mieli wystarczające kompetencje żeby założyć własną działalność w zakresie przemysłu spożywczego.

 • Dodatkowe informacje

  W trakcie studiów będziecie mieć możliwość odbycia praktyk i staży, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Będziecie mogli uczestniczyć w różnych programach wymian studenckich – typu Erasmus. Na Wydziale funkcjonują koła naukowe, które umożliwią Wam realizację projektów badawczych, z kolei fakultatywny charakter studiów pozwoli na rozwój Waszych zainteresowań. W czasie studiów możesz także aktywnie uczestniczyć w pracach Samorządu Studentów a przez zdobyć ciekawe doświadczenia społeczne. W ramach finalizacji studiów przygotujesz pracę dyplomową – we współpracy z przemysłem albo według własnego pomysłu!

Program studiów