Plany zajęć

Semestr zimowy 2022/2023 Food Science - Technology and Nutrition

 • Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie

  I rok aktualizacja 28.09.2022

  Harmonogramy zajęć

Semestr zimowy 2022/2023 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 • Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie

  I rok  aktualizacja 28.09.2022

  II rok aktualizacja 28.09.2022

  III rok aktualizacja 28.09.2022

  IV rok aktualizacja 28.09.2022

  Harmonogramy zajęć 

  Mikrobiologia żywności – harmonogram ćwiczeń  – II r.

  Mikrobiologia żywności – Dziennik laboratoryjny- II r.

  Technologia przemysłu fermentacyjnego – harmonogram ćwiczeń stacjonarnych – II r.

  Technologia przemysłu fermentacyjnego – harmonogram ćwiczeń zdalnych – II r.

  Technologia przemysłu fermentacyjnego – Regulamin ćwiczeń  – II r.

  Technologia owoców i warzyw – harmonogram ćwiczeń – III r.

  Ogólna technologia żywności – harmonogram ćwiczeń – II r.

  Ogólna technologia żywności – regulamin ćwiczeń – II r.

  Technologia zbóż – harmonogram ćwiczeń – III r.

  Technologia mięsa – harmonogram i regulamin ćwiczeń – III r.

  Technologia mleka – harmonogram ćwiczeń – III r.

 • Studia niestacjonarne I stopnia – inżynierskie

  I rok aktualizacja 28.09.2022

  II rok aktualizacja 28.09.2022

  III rok aktualizacja 28.09.2022

  IV rok aktualizacja 28.09.2022

  Harmonogramy zajęć

  Mikrobiologia żywności – harmonogram ćwiczeń IIr.

  Technologia zbóż – harmonogram ćwiczeń – III r.

  Podstawy technologii gastronomicznej – harmonogram i regulamin ćwiczeń III r.

  Technologia mleka – harmonogram ćwiczeń – IV r.

  Inżynieria procesowa – harmonogram ćwiczeń – III r.

  Technologia tłuszczów i koncentratów spożywczych – IIIr.

Semestr zimowy 2022/2023 Bezpieczeństwo Żywności

 • Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie

  I rok aktualizacja 28.09.2022

  II rok  aktualizacja 28.09.2022

  III rok aktualizacja 28.09.2022

  IV rok aktualizacja 28.09.2022

  Harmonogramy zajęć 

  Ogólna technologia żywności – harmonogram ćwiczeń – II r.

Semestr zimowy 2022/2023 Towaroznawstwo i Marketing żywności

 • Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie

  I rok aktualizacja 28.09.2022

  Harmonogramy zajęć 

Semestr zimowy 2022/2023 Towaroznawstwo w biogospodarce

 • Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie

  IV rok aktualizacja 28.09.2022

  Harmonogramy zajęć 

Semestr letni 2021/2022 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Semestr letni 2021/2022 Bezpieczeństwo Żywności

Semestr letni 2021/2022 Towaroznastwo w biogospodarce

 • Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie

  UWAGA! WSZYSTKIE ĆWICZENIA DO DNIA 20.03.2022r. REALIZACJA ZDALNIE

  UWAGA! WSZYSTKIE WYKŁADY DO DNIA 30.04.2022r. REALIZACJA ZDALNIE

  III rok aktualizacja 21.03.2022

  Harmonogramy zajęć 

Semestr zimowy 2021/2022 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Semestr zimowy 2021/2022 Bezpieczeństwo Żywności

 • Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie

  I rok aktualizacja 08.12.2021

  II rok  aktualizacja 05.11.2021

  III rok aktualizacja 18.11.2021

  IV rok aktualizacja 22.10.2021

  Harmonogramy zajęć 

  Ogólna technologia żywności – harmonogram ćwiczeń – II r.

Semestr zimowy 2021/2022 Towaroznastwo w biogospodarce