Aktualności - studia

Opiekunowie roczników - rok akademicki 2019/2020

 • Bezpieczeństwo żywności

  I rok: dr inż Anna Kot

  II rok: dr inż. Anna Florowska

  III rok: dr inż. Marta Ciecierska

  IV rok: dr inż. Marta Ciecierska

 • Technologia żywnosci i żywnienie człowieka

  Studia stacjonarne
  I rok (I st. i II st.): dr hab. Joanna Bryś
  II rok: Aleksandra Jedlińska
  III rok: dr inż. Dorota Derewiaka
  IV rok: dr hab. Eliza Gruczyńska-Sękowska

  Studia niestacjonarne
  dr inż. Katarzyna Sujka

Karty charakterystyki odczynników chemicznych

Regulaminy studiów

 • Regulamin Studiów w SGGW (od 01 października 2013r.)

  Uchwała nr 57 – 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2013 roku : w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w SGGW.

Organizacja roku akademickiego