Aktualności - studia

Opiekunowie roczników

 • Bezpieczeństwo żywności

  I rok: Dr inż. Alicja Synowiec

  Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności,

  pokój C1040, bud. 32

  alicja_synowiec@sggw.edu.pl

  tel. (22) 593 76 59

  II rok: dr inż. Anna Kot

  Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, pokój C1026, bud. 32

  anna_kot@sggw.edu.pl,

  tel. (22) 593 75 57

  III rok: dr inż. Anna Florowska

  Katedra Technologii i Oceny Żywności, pokój C2025, bud. 32

  anna_florowska@sggw.edu.pl

  tel. (22) 593 75 49

  IV rok: dr inż. Marta Ciecierska

  Katedra Technologii i Oceny Żywności, pokój 3/104, bud. 34

  marta_ciecierska@sggw.edu.pl

  Tel.: (22) 59 37 686

   

 • Technologia żywnosci i żywnienie człowieka

  Studia stacjonarne I stopień
  I rok: Dr hab. Emilia Janiszewska-Turak

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji,

  pokój 1055, bud. 32

  emilia_janiszewska_turak@sggw.edu.pl, tel. (22) 593 75 66

  II rok: dr hab. Joanna Bryś

  Katedra Chemii,

  pokój 099, bud. 23

  joanna_brys@sggw.edu.pl,

  tel. (22) 593 76 15

  III rok: dr. inż. Aleksandra Jedlińska

  Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji,

  pokój 1041, bud. 32

  aleksandra_jedlinska@sggw.edu.pl

  Tel.: (22) 59 37 564

  IV rok: dr hab. Dorota Derewiaka, prof. SGGW

  Katedra Technologii i Oceny Żywności

  Pokój: 3/104, bud. 34

  e-mail: dorota_derewiaka@sggw.edu.pl

  Tel.: (22) 59 376 85

  Studia Stacjonarne II stopień

  I rok: dr hab. Joanna Bryś

  Katedra Chemii,

  pokój 099, bud. 23

  joanna_brys@sggw.edu.pl,

  tel. (22) 593 76 15

  Studia niestacjonarne I stopień
  I rok: Dr inż. Monika Garbowska

  Katedra Technologii i Oceny Żywności,

  pokój C26, bud. 32

  monika_garbowska@sggw.edu.pl,

  tel. (22) 593 76 70

  II rok: dr inż. Katarzyna Sujka

  Katedra Technologii i Oceny Żywności,

  pokój: C 031, bud. 32

  e-mail: katarzyna_sujka@sggw.edu.pl

  Tel.: (22) 59 37 540

  Studia niestacjonarne II stopień

  I rok: Mgr inż. Iwona Szymańska

  Katedra Technologii i Oceny Żywności,

  pokój: C 44, bud. 32,

  iwona_szymanska@sggw.edu.pl,

  tel. (22) 593 75 33

  II rok: dr inż Katarzyna Sujka

  Katedra Technologii i Oceny Żywności,

  pokój: C 031, bud. 32

  e-mail: katarzyna_sujka@sggw.edu.pl

  Tel.: (22) 59 37 540

Karty charakterystyki odczynników chemicznych

Regulaminy studiów

 • Regulamin Studiów w SGGW (od 01 października 2013r.)

  Uchwała nr 57 – 2012/2013 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2013 roku : w sprawie zmian w Regulaminie Studiów w SGGW.

Organizacja roku akademickiego