Dokonania naukowe

Badania prowadzone w Instytucie Nauk o Żywności koncentrują się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem żywności, projektowaniem nowych produktów spożywczych oraz wykorzystaniem surowców odpadowych tego przemysłu.

Mikrotomograf komputerowy

Publikacje