Sukcesy w zdobywaniu środków na badania!

Prof. Seid Mahdi Jafari laureatem trzeciej edycji Programu im. Stanisława Ulama NAWA

UWAGA zmiana planów – 7 semestr wszystkie kierunki (stacjonarne)

Wsparcie finansowe dla studentów – informator MEiN

School on Adding Value to Food Side Strems

Bezpłatne szkolenia

Zarządzenie nr 104 Rektora SGGW z dnia 7 października 2021 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w okresie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

UWAGA! Zmiana harmonogramu składania wniosków stypendialnych

Wytyczne zasad bezpieczeństwa dla studentów w czasie realizacji zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022