Bezpieczeństwo żywności

  • Przykładowe przedmioty

    W programie studiów znajdują się przedmioty, takie jak: technologia i higiena produkcji żywności, produkcja i monitorowanie żywności (w tym zmodyfikowanej genetycznie), identyfikacja zagrożeń w żywności, zasady nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego, ocena ryzyka występowania substancji niebezpiecznych w żywności. Podczas studiów zdobędziecie wiedzę z obszaru m.in.: chemii żywności, mikrobiologii żywności oraz nauk rolniczych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym.

  • Co po studiach?

    Po studiach będziecie przygotowani do pracy w zakładach przemysłu spożywczego, laboratoriach oceniających jakość i bezpieczeństwo żywności, jednostkach certyfikujących żywność, jednostkach urzędowej kontroli żywności, centrach zarządzania kryzysowego czy firmach zajmujących się doradztwem.

  • Dodatkowe informacje

    W trakcie studiów będziecie mieć możliwość odbycia praktyk i staży, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Będziecie mogli uczestniczyć w różnych programach wymian studenckich – typu Erasmus. Na Wydziale funkcjonują koła naukowe, które umożliwią Wam realizację projektów badawczych, z kolei fakultatywny charakter studiów pozwoli na rozwój Waszych zainteresowań. W czasie studiów możesz także aktywnie uczestniczyć w pracach Samorządu Studentów a przez zdobyć ciekawe doświadczenia społeczne. W ramach finalizacji studiów przygotujesz pracę dyplomową – we współpracy z przemysłem albo według własnego pomysłu!

Program studiów